Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

 

FORMUJEMY !!!

9 ŁÓDZKĄ BRYGADĘ OBRONY TERYTORIALNEJ

 

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/
https://terytorialsi.wp.mil.pl/

 


 

SZUKASZ ATRAKCYJNEJ PRACY?

CHCESZ PRZEŻYĆ PRZYGODĘ ŻYCIA?

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM !!!

Służba Przygotowawcza to pierwszy krok do rozpoczęcia pracy w wojsku.

Obecnie Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór do Służby Przygotowawczej na III turnus w korpusie szeregowych (04.09 – 21.12.2018r.)

Masz ukończone 19 lat, kat. zdrowia „A”, nie byłeś karany, ukończyłeś
gimnazjum i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej
zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi za nim będzie za późno !!!

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE, ZADZWOŃ LUB WEJDŹ NA STRONĘ INTERNETOWĄ.

CZEKAMY !!!!


 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

JEŚLI JESTEŚ ŻOŁNIERZEM REZERWY I CHCESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI ARMII ZAWODOWEJ, ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINAMI KWALIFIKACJI
I ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

-> więcej

Wszystkie informacje na temat naboru do zawodowej służby wojskowej
uzyskasz pod numerem telefonu 261 444 062, 261 444 321.
LEGIA AKADEMICKA - Edukacja studentów


Tak prezentują się nasze „nowe” miejsca pracy, przyjazne dla interesantów. - zdjęcia


W związku z zakończeniem naboru na szkolenie
do II edycji „ SAMOOBRONY KOBIET”

ZAPRASZAMY

do odwiedzania stron internetowych MON, WSzW, i WKU,

na których ukazywać się będą aktualne informacje dotyczące II edycji zajęć.  UWAGA !!!
Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony internetowej, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych
https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

   


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2018r. -> więcej

 


   

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas: