Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 


Informujemy, że w dniu 15.12.2018r. (sobota)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.30.

 


WAŻNE !!!
JEŻELI POSZUKUJESZ POMYSŁU NA ŻYCIE !
JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM !
JEŻELI CHCESZ SIĘ SPRAWDZIĆ ORAZ ZYSKAĆ NOWE DOŚWIADCZENIA
I KOMPETENCJE !

 
oraz posiadasz polskie obywatelstwo, masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje…
 
możesz realizować swoje pasje,
zostając żołnierzem służby przygotowawczej !!!
NIE CZEKAJ !
TRWA REKRUTACJA NA I TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH

TERMIN SZKOLENIA: 07.01 – 24.04.2019 r.


 
Szczegółowe informacje możesz uzyskać:
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w ŁODZI
91-735 ul. Źródłowa 52 (wejście od Al. Palki)
tel: 261-444-361, 261-444-045, 261-444-047
www.lodz.wku.wp.mil.pl
www.facebook.com/WKUwLodzi
twitter.com/WKU_Lodz


Od dnia 10.12.2018r. przystępujemy do następnego etapu

kampanii rekrutacyjnej

„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Zapraszamy !!!


  

 WAŻNE !!!

Rusza nabór kandydatów na podoficerów zawodowych
do
Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej pielęgniarstwa w 2019 roku.

Prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej pielęgniarstwa spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łodzi, w  terminie do dnia
31 grudnia 2018 r.

W celu złożenia wniosku oraz uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do  Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Łodzi, 91-735 Łódź, ul.  Źródłowa 52

w godz. 7.30 – 15.30 (pn., śr.- pt.) oraz w godz. 9.00 – 17.00 (wt.).
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerami telefonów:
261-444-065, 261-444-316 i 261-444-500.

 

DECYZJA Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 4 października 2018 r.

 

ZAPRASZAMY !!!


 

 WAŻNE !!!

Rusza nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 roku.

W Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łodzi, w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

W celu złożenia wniosku oraz uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, 91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52

w godz. 7.30 – 15.30 (pn., śr.- pt.) oraz w godz. 9.00 – 17.00 (wt.).
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerami telefonów:
261-444-065, 261-444-316 i 261-444-500.

 

DECYZJA Nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 12 października 2018 r.

 

ZAPRASZAMY !!!


 

 
Ostatnie w tym roku wcielenia 121 ochotników do 91 batalionu lekkiej piechoty
WOT w Zgierzu.
Po 16 dniach intensywnego szkolenia  1 grudnia 2018 r. nasi żołnierze Terytorialsi  złożą uroczystą przysięgę wojskową na terenie
31 WOG w Zgierzu ul. Konstantynowska 85


Oferta WOT dla personelu medycznego z całego województwa łódzkiego.

Może to właśnie w Waszej lokalnej społeczności znajdzie się ktoś,

kto z chęcią skorzysta z tej oferty. Zachęcamy !!!


 

W dniu 20.10.2018r. odbyła się druga przysięga
w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
.

Była niezwykła gdyż jeden z Terytorialsów postanowił oświadczyć się swojej ukochanej.

Jak sam powiedział był to dla niego podwójnie najważniejszy dzień w życiu.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

W dniu 4 października 2018r. wydane zostało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie
od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce kwalifikacja wojskowa/kwalifikacja wojskowa 2019

 


 

 

FORMUJEMY !!!

9 ŁÓDZKĄ BRYGADĘ OBRONY TERYTORIALNEJ

  

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

JEŚLI JESTEŚ ŻOŁNIERZEM REZERWY I CHCESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI ARMII ZAWODOWEJ, ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINAMI KWALIFIKACJI
I ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

-> więcej

Wszystkie informacje na temat naboru do zawodowej służby wojskowej
uzyskasz pod numerem telefonu 261 444 062, 261 444 321.
LEGIA AKADEMICKA - Edukacja studentów


Tak prezentują się nasze „nowe” miejsca pracy, przyjazne dla interesantów. - zdjęcia


W związku z zakończeniem naboru na szkolenie
do II edycji „ SAMOOBRONY KOBIET”

ZAPRASZAMY

do odwiedzania stron internetowych MON, WSzW, i WKU,

na których ukazywać się będą aktualne informacje dotyczące II edycji zajęć.  UWAGA !!!
Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony internetowej, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych
https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

   


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy oraz osób podlegających obowiazkowi czynnej służbie wojskowej !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2018r. -> więcej