Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

 

 

UWAGA !!!

Ruszyła I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Projekt realizowany z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej

w 30 miastach Polski od dnia 19 listopada 2016 r.

do dnia 3 czerwca 2017 r.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w zajęciach Panie do zapaznania się

z informacjami dotyczącymi organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

W tym z:

↓ REGULAMINEM UCZESTNICTWA ↓

http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/samoobrona-kobiet/warunki-udzialu-f2016-11-03/

↓ WYKAZEM OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH I Z DANYMI KONTAKTOWYMI DO INSTRUKTORÓW ↓

http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/samoobrona-kobiet/zapisy-x2016-11-03/

↓ PROGRAMEM ZAJĘĆ ↓

http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/samoobrona-kobiet/program-zajec-j2016-10-26/

Szczegółowe informacje:

na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej

www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

W Wojewódzkim Sztabie Wojskowy w Łodzi

informacje na temat kursów można uzyskać
wysyłając maila na adres:  wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl
lub dzwoniąc na numer telefonu: 261-444-400.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi

informację można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 261-444-321

  

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

JEŚLI JESTEŚ ŻOŁNIERZEM REZERWY I CHCESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI ARMII ZAWODOWEJ, ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINAMI KWALIFIKACJI
I ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

-> więcej

Wszystkie informacje na temat naboru do zawodowej służby wojskowej
uzyskasz pod numerem telefonu 261 444 321. 

  UWAGA !!!

 

Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony internetowej, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych
https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

karta dotycząca służby wojskowej
https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa

   


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2017r. -> więcej

 


   

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas:

Liczniki internetowe