Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Od dnia 22.10.2018r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
będzie wystawiała mobilne punkty promocyjno-informacyjne,
w których można będzie uzyskać informacje na temat możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej oraz otrzymać materiały promocyjno – informacyjne.

 

Pozostałe terminy spotkań z przedstawicielami WKU i JW:

19-23.11.2018 r. Centrum Handlowe Manufaktura Łódź ul. Karskiego 5.
24-25.11.2018 r. Termy Uniejów, Uniejów ul. Zamkowa 3/5.
10-14.12.2018 r. Centrum Handlowe Galeria Łódzka-wejście główne,
plac przy  skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Orlej.
15-16.12.2018 r. Ptak Outlet Rzgów ul. Źeromskiego 6.


PILNE !!!

Rusza nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby
Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 roku.

Prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi, posiadającymi świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej). Osoby ubiegające się o przyjęcie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łodzi, w terminie
do dnia
31 października 2018 r.

W celu złożenia wniosku oraz uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do  Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Łodzi, 91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52

w godz. 7.30 – 15.30 (pn., śr.- pt.) oraz w godz. 9.00 – 17.00 (wt.).
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerami telefonów:
261-444-065, 261-444-316 i 261-444-500.

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.

ZAPRASZAMY !!!

 


 

W piątek, 5 października, rozpoczęło się drugie w tym roku szkolenie podstawowe w Łódzkiej Brygadzie OT.

W Zgierzu 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej przeszkoli ponad 70 ochotników z całego województwa. W tym roku odbędzie się jeszcze jedno takie szkolenie.


 

 

FORMUJEMY !!!

9 ŁÓDZKĄ BRYGADĘ OBRONY TERYTORIALNEJ

  

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

JEŚLI JESTEŚ ŻOŁNIERZEM REZERWY I CHCESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI ARMII ZAWODOWEJ, ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINAMI KWALIFIKACJI
I ZGŁOŚ SIĘ DO WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

-> więcej

Wszystkie informacje na temat naboru do zawodowej służby wojskowej
uzyskasz pod numerem telefonu 261 444 062, 261 444 321.
LEGIA AKADEMICKA - Edukacja studentów


Tak prezentują się nasze „nowe” miejsca pracy, przyjazne dla interesantów. - zdjęcia


W związku z zakończeniem naboru na szkolenie
do II edycji „ SAMOOBRONY KOBIET”

ZAPRASZAMY

do odwiedzania stron internetowych MON, WSzW, i WKU,

na których ukazywać się będą aktualne informacje dotyczące II edycji zajęć.  UWAGA !!!
Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony internetowej, która przejrzyście informuje jak uzyskać dostęp do różnych usług publicznych
https://obywatel.gov.pl/strona-glowna

   


 

Informacja dla żołnierzy rezerwy !!!  

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

Osoby które zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej - od dnia doręczenia karty powołania są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu.

Obowiązek zgłaszania powyższych zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

  
 


 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2018r. -> więcej

 


   

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas: