Strona Główna BIP Strona Główna
Limity przyjęć na studia wojskowe
 

LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH

 

Kierunek kształcenia

WAT

w Warszawie

AMW

w Gdyni

WSO WL

we Wrocławiu

WSO SP

w Dęblinie

budownictwo

31

 

 

 

chemia

12

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

97

 

 

 

geodezja i kartografia

17

 

 

 

informatyka

59

10

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

13

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

20

 

 

 

logistyka

35

 

 

4

lotnictwo i kosmonautyka

35

 

 

70

mechanika i budowa maszyn

30

12

 

 

mechatronika

56

8

 

 

nawigacja

 

20

 

18

zarządzanie

 

 

217

 

OGÓŁEM

595

100

333

122

1150

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitu miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 315).

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do szkół wojskowych można uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych:

www.wat.edu.pl

www.amw.gdynia.pl

www.wso.wroc.pl

www.wsosp.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

tel. 261-444-321