Strona Główna BIP Strona Główna
Promocja 2013
 
2013-12-30 13:32:35
Spotkanie z młodzieżą klas maturalnych
...więcej >>>
* * *
2013-11-26 10:31:41
Cykl spotkań z młodzieżą klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie naboru do służby kandydackiej
...więcej >>>
* * *
2013-11-14 11:21:21
Spotkanie promocyjne z bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach
...więcej >>>
* * *
2013-11-14 11:18:02
Promocja w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
...więcej >>>
* * *
2013-11-14 11:04:02
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
...więcej >>>
* * *
2013-10-29 12:12:43
Spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
...więcej >>>
* * *
2013-10-29 11:35:21
Spotkanie promocyjne z młodzieżą szkolną
...więcej >>>
* * *
2013-10-10 12:10:55
Spotkanie z bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
...więcej >>>
* * *
2013-10-02 14:20:09
Spotkanie z bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy
...więcej >>>
* * *
2013-10-02 14:13:03
Spotkanie z bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-09-20 13:30:03
Zintegrowane zawody strzeleckie i zajęcia patriotyczno-obronne
...więcej >>>
* * *
2013-09-15 13:37:02
Powiatowe Dożynki w Poddębicach
...więcej >>>
* * *
2013-09-10 16:09:55
Spotkanie z bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach
...więcej >>>
* * *
2013-09-09 16:12:52
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-08-27 12:31:57
Stoisko promocyjne podczas „Dożynek Gminnych” Gminy Zgierz
...więcej >>>
* * *
2013-08-27 12:25:20
Stoisko promocyjne w ramach akcji zorganizowanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja ”
...więcej >>>
* * *
2013-07-05 12:07:59
Spotkanie z pracownikami „PKP Energetyka” w Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-07-01 14:14:05
Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
...więcej >>>
* * *
2013-06-27 13:34:30
Akcja promocyjna z bezrobotnymi z terenu powiatu Łódź Wschód
...więcej >>>
* * *
2013-06-18 10:30:52
"Dzień Otwartych Koszar" z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
...więcej >>>
* * *
2013-05-28 09:23:36
Spotkanie z bezrobotnymi z terenu miasta Koluszki
...więcej >>>
* * *
2013-05-13 08:49:49
Kongres „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”
...więcej >>>
* * *
2013-04-24 12:51:34
Spotkanie z bezrobotnymi z terenu Miasta Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-04-10 10:19:46
Spotkanie promocyjne w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-03-27 10:56:50
Stoisko promocyjne podczas „XVI Targów Edukacyjnych”
...więcej >>>
* * *
2013-03-27 10:52:33
Stoisko promocyjne w ramach „Targów pracy i Edukacji”
...więcej >>>
* * *
2013-03-27 10:46:13
Spotkanie promocyjne w ramach manewrów Związku Strzeleckiego „Strzelec”
...więcej >>>
* * *
2013-03-27 10:34:19
Spotkanie z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
...więcej >>>
* * *
2013-03-07 12:50:31
Stoisko promocyjne podczas „Jarmarku Św. Kazimierza – Zgierskie Kaziuki” w Zgierzu
...więcej >>>
* * *
2013-03-06 14:37:59
Spotkanie z młodzieżą klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie k/Łasku
...więcej >>>
* * *
2013-02-25 09:18:03
Akcję promocyjna zorganizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi
...więcej >>>
* * *
2013-01-23 10:44:12
Spotkanie z bezrobotnymi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy
...więcej >>>
* * *
2013-01-23 10:37:05
Spotkanie z pracownikami - żołnierzami rezerwy w Polifarb – Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
...więcej >>>