Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2014 r.
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2014 ROKU

 

   W dniu 12 listopada 2013r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1491), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 20 stycznia 2014r.
   Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji, w niżej podanych terminach
i miejscach:

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Wareckiej 41,

od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r., w godz. 8.00 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście – w lokalu przy ul. Wareckiej 41,

  od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r., w godz. 8.00 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy ul. Żeromskiego 115,

  od dnia 3 lutego do dnia 31 marca 2014 r., w godz. 8.00 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r., w godz. 8.00 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r., w godz. 8.00 – 16.00,

 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

od dnia 17 marca do dnia 28 marca 2014 r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11,

od dnia 2 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3,

od dnia 4 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12,

od dnia 3 lutego do dnia 11 marca 2014 r., w godz. 7.45 – 15.30,

 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16,

od dnia 2 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21,

od dnia 3 marca do dnia 11 kwietnia 2014 r., w godz. 12.00 – 18.00.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1995 r.,

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1990 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. osoby urodzone w latach 1993 1994:

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 4. kobiety urodzone w latach 1990 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,

 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

 2. powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy.

 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
(Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1491)