Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły wojskowe
 

UCZELNIE WOJSKOWE

 

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

00-910 Warszawa 72, Al. Gen. Antoniego Chruściela 103

www.akademia.mil.pl

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl

 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

www.wsosp.deblin.pl

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

61-716 Poznań, ul. Bukowska 34

www.spwl.wp.mil.pl

 

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 Dęblin, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

www.wsosp.deblin.pl

 

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ

76-271 Ustka, Lędowo 1N

www.spustka.mw.mil.pl

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE

08-521 Dęblin 3, ul. II Pułku Kraków 5

www.lotnik.com