Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca
 
2013-11-14 11:29:08
Porozumienie z XVIII i XXX Liceum Ogólnokształcącym
...
   Ważnym wydarzeniem w działalności XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bpa. Ignacego Krasickiego w Łodzi było podpisanie w dniu 12 listopada 2013r. na mocy Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami  pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi porozumień z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi.
   Podpisane porozumienia stanowią doskonałą bazę do kształtowania wśród młodzieży pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych, upowszechniania historii i tradycji Oręża Polskiego oraz promowania nowych form służby wojskowej.