Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Weteranów Działań Poza Granicami Państwa można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi w pokoju nr 205

oraz pod nr telefonów 261-444-338.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony:

http://www.mon.gov.pl

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło cztery linie telefoniczne.

Pod numerami telefonów:

(22) 684 50 87, 687 41 11, 684 67 06

w godzinach 8.00 - 14.00 (od poniedziałku do piątku), specjaliści z Departamentu Spraw Socjalnych MON będą udzielali informacji na temat ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i uprawnień, które z niej wynikają.

 

Pod numerem telefonu (22) 687 48 00 (Wojskowy Telefon Zaufania) w godzinach 12.00 - 18.00 (od poniedziałku do piątku) dyżurują specjaliści Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, którzy odpowiadać będą na pytania dotyczące kwestii związanych z pomocą psychologiczną.

 

Infolinia dla weteranów w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia:

(22) 687 32 43

 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami uprawnień, z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom oraz weteranom - funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW - Wydział Polityki Zdrowotnej:

p. Jadwiga Karczewska

nr tel. (22) 508 18 66

e-mail: jadwiga.karczewska@msw.gov.pl,

 

p. Teresa Sulik

nr tel. (22) 508 18 93

e-mail: teresa.sulik@msw.gov.pl

 

Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie jest:

Pani Laura Juszkiewicz

Adres do korespondencji:

02-390 Warszawa

ul. Grójecka 186

e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl

nr telefonu: (0-22) 572-62-75,

fax nr: (0-22) 572-63-47 lub (0-22) 572-63-20

 

Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa w Narodowym Funduszu Zdrowia na terenie województwa łódzkiego jest:

Pan Tadeusz KOWALSKI

Adres do korespondencji:

90-032 Łódź

ul. Kopcińskiego 58

e-mail: t.kowalski@nfz-lodz.pl

nr telefonu: (0-42) 275 48 56,

fax nr: (0-42) 275 48 59