Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje w jednostkach wojskowych
 

        

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania od kandydatów:

 • odbyta czynna służba wojskowa;

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (szeregowi), średnie (podoficerowie), wyższe magisterskie (oficerowie);

 • niekaralność sądowa;

 • sprawność fizyczna.

 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • analizę dokumentów personalnych;

 • sprawdzian z wychowania fizycznego:

 • mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10 x 10;

 • kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”.

 

 

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH:

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4686 Kraków,

ul. Głowackiego 11

30 - 901Kraków

Sekcja personalna: tel. 261-134 - 466

w dniach:

06, 27 wrzesień 2016 r.

11, 25 październik 2016 r.

15, 29 listopad 2016 r.

6, 13 grudzień 2016 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

 

  Jednostka Wojskowa Nr 4231 Komprachcice,

45-820 Opole

ul. Domańskiego 68

Sekcja personalna: tel. 261-652-235

w dniach:

07 marca 2016 r.

04 kwietnia 2016 r.

09 maja 2016 r.

06 czerwca 2016 r.

04 lipca 2016 r.

01 sierpnia 2016 r.

05 września 2016 r.

03 październik 2016 r.

07 listopad 2016 r.

05 grudnia 2016r.

o godz. 9:30 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2697 w Brzegu,

49-300 Brzeg

ul. Sikorskiego 6

Sekcja personalna: tel. 261-637-212

w dniach:

08 marca 2016 r.

06 czerwca 2016 r.

31 październik 2016 r.

o godz. 9:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4224 w Krakowie, w dniach:

 

23 marca 2016r.

20 kwietnia 2016r.

18 maja 2016r.

22 czerwca 2016r.

20 lipca 2016r.

24 sierpnia 2016r.

21 września 2016r.

19 października 2016r.

20 listopada 2016r.

21 grudnia 2016r.

 

o godz. 9:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Miejsce stawiennictwa:

Jednostka Wojskowa Nr 4224

ul. Montelupich 3

30-901 Kraków

Sekcja personalna: tel. 261-137-709

 

Jednostka Wojskowa Nr 2649 w Żaganiu

ul. Żarska

68-100 Żagań

Sekcja personalna: tel. 261-659-544

w każdy czwartek

 

o godz. 8:00 przeprowadza kwalifikacje dla ochotników – kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych

 

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1907 Opole,

45-820 Opole

ul. Domańskiego 68

Sekcja personalna: tel. 261-652-097

w dniach:

22 lutego 2016 r.

07 marca 2016 r.

04 kwietnia 2016 r.

09 maja 2016 r.

06 czerwca 2016 r.

05 września 2016 r.

03 październik 2016 r.

07 listopad 2016 r.

 

o godz. 9:30 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU

oraz posiadać:

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- strój sportowy;

- obuwie sportowe;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1328 Bielsko Biała,

43-300 Bielsko Biała

ul. Bardowskiego 2

Sekcja personalna: tel. 261-123-432

w dniach:

27 stycznia 2016 r.

10, 24 lutego 2016 r.

9, 23 marca 2016 r.

6, 20 kwietnia 2016 r.

11, 25 maja 2016 r.

15, 29 czerwca 2016 r.

6, 28 września 2016 r.

12, 26 październik 2016 r.

9, 23 listopad 2016 r.

7, 21 grudzień 2016 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w korpusie szeregowych.

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4495 Kraków,

ul. Wrocławska 82

30-901 Kraków

Sekcja personalna: tel. 261-134-551

w dniach:

 • 12,26 stycznia 2016 r.
 • 9,13, lutego 2016 r.
 • 1,22 marca 2016 r.
 • 12,26 kwietnia 2016 r.
 • 10,24 maja 2016 r.
 • 14,28 czerwca 2016 r.
 • 13,27 września 2016 r.
 • 11,25 październik 2016 r.
 • 8,22 listopad 2016 r.
 • 6,13 grudzień 2016 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

Jednostka Wojskowa Nr 4009 Kraków,

30-901 Kraków

ul. Ułanów 43

Sekcja personalna: tel. 261-135-538

w dniach:

 • 12,26 stycznia 2016 r.
 • 9,13, lutego 2016 r.
 • 8,22 marca 2016 r.
 • 12,26 kwietnia 2016 r.
 • 10,24 maja 2016 r.
 • 14,28 czerwca 2016 r.
 • 5,12 lipca 2016 r.
 • 23,30 sierpnia 2016 r.
 • 13,27 września 2016 r.
 • 11,25 październik 2016 r.
 • 8,22 listopad 2016 r.
 • 1,13 grudzień 2016 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4115 Gliwice,

ul. gen. Andersa 47
44 - 121 Gliwice

Sekcja personalna: tel. 261-111-718

w dniach:

 • 2, 16 grudzień 2015 r.
 • 27.01.2016;
 • 24.02.2016;
 • 30.03.2016;
 • 27.04.2016;
 • 25.05.2016;
 • 29.06.2016;
 • 28.09.2016;
 • 26.10.2016;
 • 23.11.2016;
 • 14.12.2016;

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4395 Leźnica Wielka

 Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy ostatni czwartek miesiąca

Godz.: 9.00

 

25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

Termin kwalifikacji należy wcześniej uzgodnić telefonicznie: 261-167-867

 

   

 Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej

Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

  

Termin kwalifikacji: każdy wtorek

Godz.: 9.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1223 w Koszalinie

Adres: 75-901 Koszalin

ul. 4-go Marca 5

Termin kwalifikacji: każdy czwartek

Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4408 w Sulechowie

Adres: 66-100 Sulechów

ul. Wojska Polskiego 1

Termin kwalifikacji: każda środa

Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

Adres: 66-016 Czerwieńsk

ul. Składowa 10

Termin kwalifikacji: każdy wtorek Godz.: 9.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 3797 w Giżycku

Adres: 11-500 Giżycko

Al. Wojska Polskiego 21

Termin kwalifikacji: każdy poniedziałek Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu

Adres: 68-100 Żagań

ul. Dworcowa 26

Termin kwalifikacji: każdy poniedziałek

Godz.: 8.00

 

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4581 w Opolu

45-820 Opole

ul. Domańskiego 68

Sekcja personalna: tel. 261-625-235

W dniach:

 • 07 marca 2016r.

 • 04 kwietnia 2016r.

 • 09 maja 2016r.

 • 06 czerwca 2016r.

 • 05 września 2016r.

 • 03 październik 2016r.

 • 07 listopad 2016r.

o godz. 9:30 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU oraz posiadać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- strój sportowy,

- obuwie sportowe,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w „Punkcie informacji o NSR”
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 104, pok. Nr 10
w godz.: 7.30 – 15.30 (pn, śr - pt) i 9.00-17.00 (wt), tel. kontaktowe: 261-444-298, 261-444-484 oraz na stronach internetowych:

www.lodz.wku.wp.mil.pl www.mon.gov.pl       www.wojsko-polskie.pl

 

Dziękuję za zainteresowanie !!!