Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje w jednostkach wojskowych
 

        

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania od kandydatów:

 • odbyta czynna służba wojskowa;

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (szeregowi), średnie (podoficerowie), wyższe magisterskie (oficerowie);

 • niekaralność sądowa;

 • sprawność fizyczna.

 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • analizę dokumentów personalnych;

 • sprawdzian z wychowania fizycznego:

 • mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10 x 10;

 • kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”.

 

 

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH:

 

Jednostka Wojskowa Nr 4395 Leźnica Wielka

 Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy ostatni czwartek miesiąca

Godz.: 9.00

   


 Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej

Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy wtorek

Godz.: 9.00

 

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w „Punkcie informacji o NSR”
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łodzi przy ul. Źródłowa 52 w godz.: 7.30 – 15.30 (pn, śr - pt) i 9.00-17.00 (wt), tel. kontaktowe: 261-444-298, 261-444-484 oraz na stronach internetowych:

www.lodz.wku.wp.mil.pl www.mon.gov.pl       www.wojsko-polskie.pl

 

Dziękuję za zainteresowanie !!!