Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje w jednostkach wojskowych
 

        

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania od kandydatów:

 • odbyta czynna służba wojskowa;

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (szeregowi), średnie (podoficerowie), wyższe magisterskie (oficerowie);

 • niekaralność sądowa;

 • sprawność fizyczna.

 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • analizę dokumentów personalnych;

 • sprawdzian z wychowania fizycznego:

 • mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10 x 10;

 • kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”.

 

 

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH:

 

Jednostka Wojskowa Nr 3854 w Świnoujściu

72 – 600 Świnoujście

ul. Steyera 28

Sekcja personalna: tel. 261–242–120 oraz 261 – 242 - 521

w dniach:

 

25 września 2018r.

2 października 2018r.

9 października 2018r.

16 października 2018r.

23 października 2018r.

30 października 2018r.

6 listopada 2018r.

13 listopada 2018r.

20 listopada 2018r.

27 listopada 2018r.

4 grudnia 2018r.

11 grudnia 2018r.

18 grudnia 2018r.

 

O godz. 10.00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności podane poniżej:

 

Kucharz okrętowy – 4 stanowiska – SW: 38B62;

Miner – 1 stanowisko – SW: 24C64;

Sygnalista – 6 stanowisk – SW: 24B62;

Motorzysta – 3 stanowiska – SW: 24T62;

Elektryk – 4 stanowiska – SW: 24T66.

 

Kandydaci powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2649 w Żaganiu

ul. Żarska

68-100 Żagań

Sekcja personalna: tel. 261-688-359 lub 261-689-012

w dniach:

 

26 czerwca 2018 r.

03 lipca 2018 r.

07 sierpnia 2018 r.

11 i 25 września 2018 r.

09 i 30 października 2018 r.

06 i 27 listopada 2018 r.

04 i 18 grudnia 2018 r.

 

przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4686 Kraków,

ul. Głowackiego 11

30 - 901Kraków

Sekcja personalna: tel. 261-134 - 466

w dniach:

 

12 września 2018 r.

10 października 2018 r.

7 listopada 2018 r.

12 grudnia 2018 r.

 

przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

 

Kandydaci powinni posiadać:

- kserokopie ostatniej opinii służbowej,

- zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
ze sprawności fizycznej,

- dokumenty tożsamości (książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy),

- kserokopie świadectw potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- ubiór sportowy


Jednostka Wojskowa Nr 4409 Kraków,

30-901 Kraków

ul. Ułanów 43

w dniach:

13 marca 2018 r.

10 kwietnia 2018 r.

15 maja 2018 r.

12 czerwca 2018 r.

3 lipca 2018 r.

28 sierpnia 2018 r.

18 września 2018 r.

16 październik 2018 r.

6 listopad 2018 r.

4 grudzień 2018 r.

 

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

 

Kandydaci powinni posiadać:

- zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
ze sprawności fizycznej,

- dokumenty tożsamości (książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy),

- kserokopie świadectw potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- ubiór sportowy.

 

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Numer telefonu kontaktowego: Sekcja personalna: tel. 261-135-538

 


Jednostka Wojskowa Nr 2649 w Żaganiu

ul. Żarska

68-100 Żagań

w dniach:

06 marca 2018 r.

10 kwietnia 2018 r.

08 maja 2018 r.

05 czerwca 2018 r.

03 lipca 2018 r.

07 sierpnia 2018 r.

11 września 2018 r.

09 października 2018 r.

06 listopada 2018 r.

04 grudnia 2018 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadza kwalifikacje dla ochotników – kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych

 

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

Numer telefonu kontaktowego: Sekcja personalna: tel. 261-688-359

 

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4228 w Krakowie

30-901 Kraków

ul. Montelupich 3

Sekcja personalna: tel. 261-137- 549

w dniach:

 

27 marca 2018r.

17 kwietnia 2018r.

22 maja 2018r.

26 czerwca 2018r.

25 września 2018r.

23 października 2018r.

27 listopada 2018r.

 

o godz. 11:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Zbiórka na biurze przepustek do godz. 10.45 wyznaczonego dnia.

 

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.


  

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

95-100 Zgierz

ul. Konstantynowska 85

Sekcja personalna: tel. 261-442-070, 261-442-071, 261-442-076

w dniach:

 

21 marca 2018 r.

18 kwietnia 2018 r.

16 maja 2018 r.

20 czerwca 2018 r.

18 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

19 września 2018 r.

17 października 2018 r.

21 listopada 2018 r.

19 grudnia 2018 r.

 

przeprowadzi kwalifikacje dla ochotników – kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych na stanowiska służbowe w korpusach:

 • oficerów (ppor., por., kpt.)

 • podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.)

  

Jednostka Wojskowa Nr 4395 Leźnica Wielka

 Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy ostatni czwartek miesiąca

Godz.: 9.00

   


 Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej

Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy wtorek

Godz.: 9.00

 

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w „Punkcie informacji o NSR”
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łodzi przy ul. Źródłowa 52 w godz.: 7.30 – 15.30 (pn, śr - pt) i 9.00-17.00 (wt), tel. kontaktowe: 261-444-298 oraz na stronach internetowych:

www.lodz.wku.wp.mil.pl www.mon.gov.pl       www.wojsko-polskie.pl

 

Dziękuję za zainteresowanie !!!