Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacje w jednostkach wojskowych
 

        

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania od kandydatów:

 • odbyta czynna służba wojskowa;

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne (szeregowi), średnie (podoficerowie), wyższe magisterskie (oficerowie);

 • niekaralność sądowa;

 • sprawność fizyczna.

 

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • rozmowę kwalifikacyjną;

 • analizę dokumentów personalnych;

 • sprawdzian z wychowania fizycznego:

 • mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10 x 10;

 • kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”.

 

 

TERMINY KWALIFIKACJI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH:

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4409 Kraków,

30-901 Kraków

ul. Ułanów 43

Sekcja personalna: tel. 261-135-538

w dniach:

 • 9, 22 wrzesień 2015 r.
 • 6, 20 październik 2015 r.
 • 3, 17 listopad 2015 r.
 • 8, 15 grudzień 2015 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4115 Gliwice,

ul. gen. Andersa 47
44 - 121 Gliwice

Sekcja personalna: tel. 261-111-718

w dniach:

 • 2, 16 grudzień 2015 r.
 • 27.01.2016;
 • 24.02.2016;
 • 30.03.2016;
 • 27.04.2016;
 • 25.05.2016;
 • 29.06.2016;
 • 28.09.2016;
 • 26.10.2016;
 • 23.11.2016;
 • 14.12.2016;

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1328 Bielsko - Biała,

ul. Bardowskiego 3

43 – 300 Bielsko Biała

Sekcja personalna: tel. 261-123-432

w dniach:

 • 9, 23 wrzesień 2015 r.
 • 7, 21 październik 2015 r.
 • 4, 18 listopad 2015 r.
 • 2, 16 grudzień 2015 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4686 Kraków,

ul. Głowackiego 11

30 - 901Kraków

Sekcja personalna: tel. 261-134 - 466

w dniach:

 • 15, 29 wrzesień 2015 r.
 • 6, 20 październik 2015 r.
 • 3 listopad 2015 r.
 • 1, 15 grudzień 2015 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 Jednostka Wojskowa Nr 4115 w Gliwicach

Adres: 44-121 Gliwice, ul. gen. Andersa 47

Terminy kwalifikacji w 2015r.:
   
22.04.2015 - środa godz. 8:00

   20.05.2015 - środa godz. 8:00

   17.06.2015 - środa godz. 8:00

   23.09.2015 - środa godz. 8:00

   21.10.2015 - środa godz. 8:00

   18.11.2015 - środa godz. 8:00

   02.12.2015 - środa godz. 8:00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4395 Leźnica Wielka

 Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy ostatni czwartek miesiąca

Godz.: 9.00

 

25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

Termin kwalifikacji:

Termin kwalifikacji należy wcześniej uzgodnić telefonicznie: 261-167-867

 

   

 Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej

Adres: 95-043 Leźnica Wielka, gm. Parzęczew

Termin kwalifikacji: każdy wtorek

Godz.: 9.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1223 w Koszalinie

Adres: 75-901 Koszalin

ul. 4-go Marca 5

Termin kwalifikacji: każdy czwartek

Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4408 w Sulechowie

Adres: 66-100 Sulechów

ul. Wojska Polskiego 1

Termin kwalifikacji: każda środa

Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

Adres: 66-016 Czerwieńsk

ul. Składowa 10

Termin kwalifikacji: każdy wtorek Godz.: 9.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 3797 w Giżycku

Adres: 11-500 Giżycko

Al. Wojska Polskiego 21

Termin kwalifikacji: każdy poniedziałek Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu

Adres: 68-100 Żagań

ul. Dworcowa 26

Termin kwalifikacji: każdy poniedziałek

Godz.: 8.00

 

Jednostka Wojskowa Nr 4495 w Krakowie

Adres: 30-901 Kraków

ul. Wrocławska 82

tel. Kontaktowy nr 261-134-551

Terminy kwalifikacji:

 

14 kwietnia 2015 r. godz. 8:00

28 kwietnia 2015 r. godz. 8:00

12 maja 2015 r. godz. 8:00

9 czerwca 2015 r. godz. 8:00

23 czerwca 2015 r. godz. 8:00

8 września 2015 r. godz. 8:00

13 października 2015 r. godz. 8:00

10 listopada 2015 r. godz. 8:00

17 listopada 2015 r. godz. 8:00

 

8 grudnia 2015 r. godz. 8:00

 

Jednostka Wojskowa Nr 2649 w Żaganiu

Adres: 68-100 Żagań

ul. Żarska

tel. Kontaktowy nr 261-659-544 lub 261-689-652

Terminy kwalifikacji:

 

14 kwietnia 2015 r. godz. 8:00

12 maja 2015 r. godz. 8:00

2 czerwca 2015 r. godz. 8:00

8 września 2015 r. godz. 8:00

6 października 2015 r. godz. 8:00

5 listopada 2015 r. godz. 8:00

3 grudnia 2015 r. godz. 8:00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

Adres: 85-915 Bydgoszcz

ul. Powstańców Warszawy 2

tel. Kontaktowy nr 261-412-727

Terminy kwalifikacji:

 

9 kwietnia 2015 r. godz. 8:00

7 maja 2015 r. godz. 8:00

11 czerwca 2015 r. godz. 8:00

9 lipca 2015 r. godz. 8:00

6 sierpnia 2015 r. godz. 8:00

3 września 2015 r. godz. 8:00

10 października 2015 r. godz. 8:00

5 listopada 2015 r. godz. 8:00

3 grudnia 2015 r. godz. 8:00

 

Jednostka Wojskowa Nr 1907 w Opolu,

45-820 Opole

ul. Domańskiego 68

Sekcja personalna: tel. 261-625-097

w dniach:

 

27 kwietnia 2015 r.

 

 

25 maja 2015 r.
29 czerwca 2015 r.

28 września 2015 r.

26 października 2015 r.

23 listopada 2015 r
.

 

o godz. 9:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić
pisemne skierowanie z WKU.

 

 Jednostka Wojskowa Nr 4581 w Opolu,

45-820 Opole

ul. Domańskiego 68

Sekcja personalna: tel. 261-625-813

w dniach:

14 kwietnia 2015 r.

12 maja 2015 r.

09 czerwca 2015 r.

08 września 2015 r.

06 października 2015 r.

03 listopada 2015 r.

01 grudnia 2015 r.

 

o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Uwaga !!!

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje zobowiązani są przedstawić

pisemne skierowanie z WKU.

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w „Punkcie informacji o NSR”
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 104, pok. Nr 10
w godz.: 7.30 – 15.30 (pn, śr - pt) i 9.00-17.00 (wt), tel. kontaktowe: 261-444-298, 261-444-484 oraz na stronach internetowych:

www.lodz.wku.wp.mil.pl www.mon.gov.pl       www.wojsko-polskie.pl

 

Dziękuję za zainteresowanie !!!