Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2019 r.

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Ukończenie kursu i otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego
w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierze rezerwy po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski (lub podoficerski) mogą starać się o powołanie do WOT, okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

261-444-051 lub 261-444-328

Wzór wniosku do pobrania - do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

  1. KURSY OFICERSKIE w 2019 r.:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

Termin turnusu

Uwagi

Stanowisko (funkcja)

Korpus osobowy

1

2

3

4

5

6

KURS OFICERSKI na pierwszy stopień oficerski - podporucznika

Akademia

Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

08.04 – 28.06

2019 r.

 

d-ca plutonu

rozpoznania

i walki elektronicznej

(SW: 30A01)

1

07.01 – 29.03

2019 r.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

00-908 Warszawa

d-ca plutonu / oficer

łączności

i informatyki

(SW: 28D01)

3

08.04 – 28.06

2019 r.

 

d-ca plutonu / oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

14.01 – 05.04

2019 r.

 

RAZEM KURSY na stopień podporucznika

6

 

 

KURS DOSKONALENIA ……….. dla oficerów rezerwy

Akademia Sztuki Wojennej

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

oficer sztabu batalionu ochrony

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

07.10 – 05.12

2019 r.

 

oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

16.09 – 15.10

2019 r.

 

Akademia

Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

02.09 – 27.09

2019 r.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

00-908 Warszawa

oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

18.11 – 17.12

2019 r.

 

oficer

logistyki

(SW: 38C01)

1

01.10 – 30.10

2019 r.

 

RAZEM KURSY DOSKONALENIA

5

 

 

KURS PRZEKWALIFIKOWANIA ………… dla oficerów rezerwy

Akademia Sztuki Wojennej

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

oficer

ogólny

(SW: 54B02 / 54C02)

3

14.11 – 13.12

2019 r.

 

Akademia Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 GDYNIA

oficer

wychowawczy

(SW: 52A01)

2

10.06 – 28.06

2019 r.

 

oficer

Marynarki wojennej / ogólny

(SW: 24A02 / 54C02)

2

07.10 – 05.11

2019 r.

 

RAZEM KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

7

 

 

OGÓŁEM KURSY OFICERSKIE

18

 

   1. KURSY PODOFICERSKIE w 2019 r.:

(na stopień wojskowy: KAPRAL)

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

termin kursu

Uwagi

1

2

3

5

6

7

SP Sił Powietrznych

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

podoficer

Sił powietrznych

SW: 22J24

5

02.09 – 15.11

2019 r.

 

SP Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 POZNAŃ

ratownik medyczny

medyczny

SW: 40H21

1

07.01 – 22.03

2019 r.

 

1

02.09 – 15.11

2019 r.

 

SP Marynarki Wojennej

ul. Lędowo 1 N

76-271 USTKA

d-ca drużyny

logistyki

SW: 38A21

1

07.01 – 22.03

2019 r.

 

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

8