Strona Główna Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2016 r.

 

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-328

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

 

  1. KURSY OFICERSKIE w 2016 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez. planowanych do szkolenia

termin kursu

uwagi

1

2

3

5

6

7

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego 109;

51-150 WROCŁAW 31

dowódca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

11.01 ÷ 25.03

 

dowódca plutonu

rozpoznania

i walki elektronicznej

(SW: 30A01)

1

11.01 ÷ 25.03

 

oficer

ogólny

(SW: 54B01/54C01)

1

05.09 ÷ 18.11

 

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

dowódca plutonu

logistyki

(SW: 38A01)

1

29.02 ÷ 29.04.

 

 

 

  1. KURSY PODOFICERSKIE w 2016 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez.

planowanych

do szkolenia

termin kursu

uwagi

o realizacji

1

2

3

5

6

7

Szkoła Podoficerska

Sił Powietrznych,

ul. Dywizjonu 303

08-521 Dęblin

młodszy podoficer

sił powietrznych

(SW: 22J27)

1

05.09. ÷ 04.11.

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

76-271 USTKA Lędowo 1 N

dowódca drużyny

logistyki

(SW: 38A21)

1

09.05. ÷ 08.07.

 

dowódca drużyny

logistyki

(SW: 38A23)

2

15.02. ÷ 14.04.