Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2016 r.

 

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Ukończenie kursu i otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej. Żołnierze rezerwy po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski - podporucznika (lub podoficerski - kaprala) mogą starać się o powołanie do okresowej lub zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów (podoficerów).

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-328

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

 

 1. KURSY OFICERSKIE w 2016 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez. planowanych do szkolenia

termin kursu

uwagi

1

2

3

5

6

7

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego 109;

51-150 WROCŁAW 31

oficer

ogólny

(SW: 54B01/54C01)

1

05.09 ÷ 18.11

 

 

 1. KURSY PODOFICERSKIE w 2016 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez.

planowanych

do szkolenia

termin kursu

uwagi

o realizacji

1

2

3

5

6

7

Szkoła Podoficerska

Sił Powietrznych,

ul. Dywizjonu 303

08-521 Dęblin

młodszy podoficer

sił powietrznych

(SW: 22J27)

1

05.09. ÷ 04.11.

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

76-271 USTKA

Lędowo 1 N

dowódca drużyny

logistyki

(SW: 38A21)

1

09.05. ÷ 08.07.

 


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

prowadzi dodatkowy nabór na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2016 r.

 

Kursy oficerskie przeszkalania kadr rezerwy będą realizowane w:

 1. Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej (SW 44B03 i 44C01);

 2. Korpusie Osobowym Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej (SW 46A01 do 46C03).

Termin kursu: 22.08 — 18.11.2016 r., w WSO WLąd. we Wrocławiu

 

 1. Na w/wym. kursy oficerskie wnioski mogą składać:

 1. żołnierze rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karnym;

 2. osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karnym.

 1. Wnioski należy składać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do WKU).

 2. Wnioski zostaną rozpatrzone w porozumieniu z odpowiednimi organami Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Wojskowej oraz Sądownictwa Wojskowego
  a informacja o ewentualnym ich powołaniu zostanie przesłana do właściwych WSzW, w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-328

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik powinien dołączyć odpisy ukończenia szkół wyższych oraz inne dokumenty uzasadniające powołanie
go do odbycia kursu.