Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2017 r.

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP, w tym tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Ukończenie kursu i otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierze rezerwy po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski (lub podoficerski) mogą starać się o powołanie do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-328

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

 

  1. KURSY OFICERSKIE w 2017 r.:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

Termin turnusu

Uwagi

Stanowisko (funkcja)

Korpus osobowy

1

2

3

4

5

6

KURS OFICERSKI na pierwszy stopień oficerski - podporucznika

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B03)

1

04.09 – 24.11

2017 r.

 

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20D02)

2

04.09 – 24.11

2017 r.

 

WAT

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

d-ca plutonu

łączności

i informatyki

(SW: 28B03)

1

20.02 – 12.05

2017 r.

 

KURS PRZEKWALIFIKOWANIA ……….. dla oficerów rezerwy

ASW

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

Oficer TOAW

ogólny

(SW: 54C02/54B02)

2

16.11 – 15.12

2017 r.

 

KURS DOSKONALĄCY ………… dla oficerów rezerwy

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

11.05 – 09.06

2017 r.

 

WSOWL

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

rozpoznania

i walki elektronicznej

(SW: 30A02)

1

07.09 – 06.10

2017 r.

 

RAZEM KURSY OFICERSKIE

8

 

 

 

 

  1. KURSY PODOFICERSKIE w 2017 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

termin kursu

Uwagi

1

2

3

5

6

7

SP Wojsk Lądowych

ul. Bukowska 34

61-716 Poznań

ratownik medyczny

medyczny

SW: 40H21

1

06.03 – 19.05

2017 r.

 

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

1