Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2018 r.

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP, w tym tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Ukończenie kursu i otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierze rezerwy po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski (lub podoficerski) mogą starać się o powołanie do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-051

Wzór wniosku do pobrania - do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

  1. KURSY OFICERSKIE w 2018 r.:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

Termin turnusu

Stanowisko (funkcja)

Korpus osobowy

KURS OFICERSKI na pierwszy stopień oficerski - podporucznika

Akademia

Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

08.01 – 30.03

2018 r.

d-ca plutonu /

oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

08.01 – 30.03

2018 r.

oficer

ogólny

(SW: 54B01 /

54C01)

1

09.04 – 29.06

2018 r.

d-ca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B03)

1

09.04 – 29.06

2018 r.

Akademia

Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

oficer

wychowawczy

(SW: 52A01)

1

29.01 – 20.04

2018 r.

RAZEM KURSY OFICERSKIE

5

 

 

  1. KURSY PODOFICERSKIE w 2018 r.:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żoł. rez. do

przeszkolenia

termin kursu

SP Sił Powietrznych

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

podoficer

Sił powietrznych

SW: 22J21

3

24.09 – 07.12

2018 r.

RAZEM KURSY PODOFICERSKIE

3