Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenie
 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

SKŁADANIE WNIOSKÓW – PLATFORMA ePUAP”

Z dniem 20 września 2013 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1026) uległy zmianie zasady naboru ochotników do odbycia służby przygotowawczej.

Dotychczas ochotnicy ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej musieli składać wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień. Resort obrony narodowej uprościł procedurę naboru kandydatów.

Osoba zainteresowana służbą przygotowawczą może złożyć wymagane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Nowe przepisy ograniczyły również liczbę załączników do wniosku. Kandydaci nie muszą przedkładać skróconego odpisu aktu urodzenia i życiorysu. Zwolnieni są także z obowiązku przedstawiania zaświadczeń o niekaralności.

Nie uległo natomiast zmianie postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów. W dalszym ciągu ma ono charakter konkursowy, a podstawą powołania danej osoby do służby przygotowawczej są między innymi wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz potrzeby Sił Zbrojnych.