Strona Główna BIP Strona Główna
Żołnierze NSR - Nagrody
 
  ŻOŁNIERZE NSR - NAGRODY

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIEM

z dnia 13 czerwca 2011 r.

WPROWADZIŁ W ŻYCIE DŁUGO OCZEKIWANĄ NALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ

DLA ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

 

Wszystkim żołnierzom rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, o którym mowa w art. 99a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dowódca jednostki wojskowej może przyznać

nagrodę.

 

Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa, jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.