Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o administrowanym terenie
 

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010r. nr 41, poz. 242) z dniem 01.01.2011r. tworzy się Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów:  

-         brzezińskiego,

-         łęczyckiego,

-        łódzkiego-wschodniego,

-         pabianickiego,

-         poddębickiego,

-         zgierskiego,

-        miasta Łódź.