Strona Główna BIP Strona Główna
PODWÓJNE ŚWIĘTO ŁÓDZKICH TERYTORIALSÓW
 

 

PODWÓJNE ŚWIĘTO ŁÓDZKICH TERYTORIALSÓW

W sobotę 20 października br. w Zgierzu odbyła się niezwykła, już druga, przysięga żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. W obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz licznie przybyłych mieszkańców słowa przysięgi wypowiedziało około 70 żołnierzy.

Słowa przysięgi wojskowej wypowiedzieli mieszkańcy ziemi łódzkiej, którzy zdecydowali się wstąpić w szeregi WOT. To ponad 70 osób - mężczyźni i kobiety w różnym wieku oraz różnych zawodów. Wśród przysięgających było 12 kobiet, jedno małżeństwo, pielęgniarki i pielęgniarz, informatycy, programiści, nauczyciele, doradcy zawodowi oraz instruktor strzelectwa sportowego. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach i czerpie wiele korzyści z ich różnorodnego doświadczenia zawodowego.

- W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rodacy bardzo licznie zgłaszają się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Z przekonaniem deklarują swoja gotowość do aktywnego strzeżenia „Małych Ojczyzn” i ich mieszkańców….Jedyną żołnierską odpowiedzią na wielkie zaufanie rodaków jest niezawodna służba. – tak w swoim liście do przysięgających w Zgierzu żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pisał Minister Obrony Narodowej.

Podczas przysięgi miało miejsce przemówienie przedstawiciela Terytorialsów. Dziękował w imieniu wszystkich ochotników za intensywne szkolenie, przekazaną wiedzę oraz cierpliwość jaką mieli dla nich instruktorzy i kadra szkoleniowa. Po przemówieniu przedstawiciel przysięgających żołnierzy zaprosił na plac dziewczynę jednego z kolegów stojącego w szyku. W tym momencie do ukochanej podszedł jej wybranek, który przed chwilą wypowiadał słowa Roty Przysięgi Wojskowej i oświadczył się swojej dziewczynie. Zaproszeni goście i widzowie nie kryli wzruszenia w tym pięknym momencie. Do gratulacji dołączył Dowódca 9ŁBOT płk Paweł Wiktorowicz. Żołnierz zdradził nam, że oświadczyny planował od dłuższego czasu i bardzo się cieszy, że wszystko „wypaliło”, a jego ukochana powiedziała „tak”.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbył się festyn rodzinny z licznymi atrakcjami przygotowanymi dla dzieci oraz dorosłych. Przygotowano prezentację sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu łódzkiej brygady jak również innych jednostek wojskowych oraz służb mundurowych z całego województwa. Wielu gości skorzystało z okazji aby porozmawiać z Terytorialsami o misji i zadaniach WOT, a także dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem tej formacji.

***

Obecnie w WOT służbę pełni prawie 15 tys. żołnierzy. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Przeprowadzone analizy wskazują, że połowa żołnierzy pełniących TSW posiada wykształcenie średnie, 30% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 11% żołnierzy, a co dziesiąty zawodowe.

Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 10% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.