Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2019
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

W dniu 4 października 2018r. wydane zostało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1982).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie
od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. obowiązek stawienia się mają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999:

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (
  Dz. U. poz. 944).

 2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

W dniu 13 grudnia 2018r. wydane zostało

Obwieszczenie Nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego  
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
na obszarze województwa łódzkiego.

 

Zgodnie z ww. obwieszczeniem kwalifikacja wojskowa na terenie województwa łódzkiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019r. (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych).

Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez WKU w Łodzi odbędzie się w nw. terminach i miejscach (9-ciu Powiatowych Komisjach Lekarskich):

 

 1. Łódź - 1 (dla dzielnic: Bałuty i Śródmieście) – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 (SZP nr 20),

 • od dnia 4 lutego do dnia 29 marca 2019 r., w godz. 8.00 – 16.00.

 1. Łódź - 2 (dla dzielnicy Górna) – w lokalu przy ul. Żeromskiego 115 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),

 • od dnia 11 marca do dnia 16 kwietnia 2019 r., w godz. 8.00 – 16.00.

 1. Łódź - 3 (dla dzielnic: Polesie i Widzew) – w lokalu przy Al. 1 Maja 89 (Publiczne Gimnazjum nr 26),

 • od dnia 18 lutego do dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz od dnia 15 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2019r., w godz. 8.00 – 16.00.

 1. Powiat brzeziński – w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

 • od dnia 12 marca do dnia 21 marca 2019 r., w godz. 7.00 – 15.00.

 1. Powiat łęczycki – w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11 (Dom Kultury),

 • od dnia 3 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00.

 1. Powiat łódzki wschodni – w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3 (Starostwo Powiatowe, IX piętro),

 • od dnia 4 marca do dnia 22 marca 2019 r., w godz. 11.00 – 17.00.

 1. Powiat pabianicki – w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12 (SP ZOZ PABIAN-MED),

 • od dnia 4 marca do dnia 3 kwietnia 2019 r., w godz. 7.45 – 14.45.

 1. Powiat poddębicki – w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16 (Starostwo Powiatowe),

 • od dnia 15 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2019 r., w godz. 12.00 - 19.00.

 1. Powiat zgierski – w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21 (wejście od ul. Chemików),

 • od dnia 11 marca do dnia 18 kwietnia 2019 r., w godz. 12.00 – 18.00.