Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2019
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

W dniu 4 października 2018r. wydane zostało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1982).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie
od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. obowiązek stawienia się mają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999:

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (
  Dz. U. poz. 944).

 2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.