Strona Główna BIP Strona Główna
Limity przyjęć do SP SP Dęblin
 

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 

Zgodnie z Decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r. (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz. 104) informujemy, że prowadzony jest nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Osoby posiadające wykształcenie średnie, ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Obowiązujący limit miejsc w szkole podoficerskiej według grupy osobowej:

  • ruch lotniczy - 6 (czas szkolenia 9 miesięcy);

  • inżynieryjno - lotnicza - 50 (czas szkolenia 12 miesięcy).

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie WKU w Łodzi lub dzwoniąc pod numery telefonów 261-444-065 lub 261-444-316.