Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć do SP WL Poznań (MUZYK)
 

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

NA KURS ZAMIEJSCOWY W ZEGRZU

W GRUPIE OSOBOWEJ

ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

 

 

Limit przyjęć i termin składania wniosków do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych zostanie określony w Decyzji Ministra Obrony Narodowej na 2019 rok.

 

UWAGA !!!

 

Szczegółowe warunki i tryb powołania do służby kandydackiej w zakładce INFORMACJE OGÓLNE → Nabór muzyków do SP WL w Poznaniu.