Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć do SP WL Poznań (MUZYK)
 

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

NA KURS ZAMIEJSCOWY W ZEGRZU

W GRUPIE OSOBOWEJ

ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

 

 

Na podstawie Decyzji Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz. 59)
informujemy, że w 2018 roku prowadzony jest nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na zamiejscowy kurs muzyków w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Limit przyjęć do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych wynosi 31 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 31 maja 2018 r.

 

UWAGA !!!

 

Szczegółowe warunki i tryb powołania do służby kandydackiej w zakładce INFORMACJE OGÓLNE → Nabór muzyków do SP WL w Poznaniu.