Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć na studia wojskowe
 

LIMITY MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Kierunek kształcenia

WAT

Warszawa

AMW

Gdynia

AWL

Wrocław

WSO SP

Dęblin

budownictwo

61

 

 

 

chemia

20

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

163

 

 

 

geodezja i kartografia

48

 

 

 

informatyka

80

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

25

 

76

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

107

 

 

 

logistyka

60

 

20

20

lotnictwo i kosmonautyka

40

 

 

70

mechanika i budowa maszyn

56

20

 

 

mechatronika

90

10

 

 

nawigacja

 

28

 

20

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

37

 

 

dowodzenie (zarządzanie)

 

 

244

 

OGÓŁEM

750

115

340

110

1315

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitu miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 537)

 

Szczegółowe informacje na temat naboru do szkół wojskowych można uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych:

www.wat.edu.pl

www.amw.gdynia.pl

www.awl.edu.pl

www.wsosp.pl

 

oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

tel. 261-444-321, 261-444-062