Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

W dniu 30 listopada 2017r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2254), zgodnie, z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji Lekarskich, w niżej podanych lokalizacjach i terminach:

 1. Łódź - 1 (dla dzielnic: Bałuty i Śródmieście) – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 (SZP nr 20),

od dnia 5 lutego do dnia 6 kwietnia 2018 r., w godz. 8.00 – 15.00;

 1. Łódź - 2 (dla dzielnicy Górna) – w lokalu przy ul. Żeromskiego 115 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),

od dnia 1 marca do dnia 6 kwietnia 2018 r., w godz. 8.00 – 16.00;

 

 1. Łódź - 3 (dla dzielnic: Polesie i Widzew) – w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13 (XXX LO),

od dnia 16 lutego do dnia 27 kwietnia 2018 r., w godz. 8.00 – 16.00;

 1. Powiat brzeziński – w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

od dnia 4 kwietnia do dnia 13 kwietnia 2018 r., w godz. 7.00 – 15.00;

 1. Powiat łęczycki – w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11 (Dom Kultury),

od dnia 4 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 15.00;

 1. Powiat łódzki wschodni – w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3 (Starostwo Powiatowe, IX piętro),

od dnia 12 lutego do dnia 1 marca 2018 r., w godz. 11.00 – 17.00;

 1. Powiat pabianicki – w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12 (SP ZOZ PABIAN-MED),

od dnia 26 lutego do dnia 28 marca 2018 r., w godz. 7.45 – 15.30;

 1. Powiat poddębicki – w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16 (Starostwo Powiatowe),

od dnia 4 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2018 r., w dniach 6,9,10,13,16 i 17 kwietnia w godz. 7.50 – 15.00 oraz w dniach 4,5,11 i 12 kwietnia w godz. 11.00 - 18.00;

 1. Powiat zgierski – w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21 (wejście od ul. Chemików)
    od dnia 5 marca do dnia 12 kwietnia 2018 r., w godz. 12.00 – 18.00.

 

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.,

 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998:

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

     4. Kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim    2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria,

      5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

OBWIESZCZENIE NR 30/2017

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 

na obszarze województwa łódzkiego

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

(Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 2254)