Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć do SP WL Poznań (WOT)
 

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

w Poznaniu

na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

 

 

 

Na podstawie Decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. MON z 2017r., poz. 196) limit przyjęć na szkolenie w 2018 roku wynosi 50 miejsc.

 

Więcej informacji:

Szkolnictwo wojskowe → Informacje ogólne → Korpus podoficerów

 

UWAGA !!!

 

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2017r. zakończył się termin składania wniosków

do służby kandydackiej na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów

w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
w 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków naboru:

www.spwl.wp.mil.pl