Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć na studia medyczne
 

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych

na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

 

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Kadr Nr DK/III/3071/17 z dnia 15 lutego 2017 r., potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim, na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 określono na poziomie
90 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 15 maja 2017 r.

UWAGA !!!

 

Szczegółowe warunki i tryb powołania do służby kandydackiej w zakładce INFORMACJE OGÓLNE → Zasady naboru do UMed. w Łodzi