Strona Główna BIP Strona Główna
Limit przyjęć na kurs muzyków
 

NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

NA KURS ZAMIEJSCOWY W ZEGRZU

W GRUPIE OSOBOWEJ

ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

 

Na podstawie Decyzji Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie naboru w 2017 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 80) informujemy, że w 2017 roku prowadzony jest nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na zamiejscowy kurs muzyków w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Limit przyjęć do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych wynosi 17 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 31 maja 2017 r.

 

UWAGA !!!

 

Szczegółowe warunki i tryb powołania do służby kandydackiej w zakładce INFORMACJE OGÓLNE → Nabór muzyków do SP WL w Poznaniu.