Strona Główna BIP Strona Główna
Dodatkowy nabór na kursy przeszkalania
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

prowadzi dodatkowy nabór na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2017r.

 

Kursy oficerskie przeszkalania kadr rezerwy będą realizowane w:

 1. Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej (SW 44A - C-….);

Termin kursu: 21.08 — 17.11.2017 r., w WSO WLąd. we Wrocławiu

 

 1. Na w/wym. kursy oficerskie wnioski mogą składać:

  1. żołnierze rezerwy, którzy posiadają SW lub wykształcenie wyższe o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni i nie figurują
   w rejestrze karnym;

  2. osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową,
   w której będą szkoleni i nie figurują w rejestrze karnym.

 1. Wnioski należy składać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do WKU).

 2. Wnioski zostaną zweryfikowane przez odpowiednie organy Żandarmerii Wojskowej, a informacja o ewentualnym ich powołaniu zostanie przesłana do właściwych WSzW, w terminie do 31 maja 2017 r.;

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261-444-328

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik powinien dołączyć odpisy ukończenia szkół wyższych oraz inne dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.