Strona Główna BIP Strona Główna
Dodatkowy nabór na kursy przeszkalania
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ŁODZI

prowadzi dodatkowy nabór na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2018r.

 

Kursy oficerskie przeszkalania kadr rezerwy będą realizowane w:

  1. korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C,

  2. Medycznym w SW 40A-I,

  3. Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.


Termin kursów: 20.08 - 16.11.2018 r. (89 dni), w AWL we Wrocławiu.

  1. Na w/w kursy oficerskie wnioski mogą składać:

  1. żołnierze rezerwy, którzy posiadają odpowiednie do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,

  1. osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

  1. Wnioski należy składać na Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi najpóźniej do dnia 30 marca 2018r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do WKU).

  1. wnioski zostaną zweryfikowane przez odpowiednie organy Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, Prokuratury Wojskowej oraz Sądownictwa Wojskowego, w zależności od rodzaju kursu, a uzgodnione limity miejsc na kursy zostaną przydzielone poszczególnym WSzW w terminie do 30 kwietnia 2018 r.


Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261 444 051.


Wzór wniosku na stronie internetowej WKU w Łodzi (zakładka „Wnioski do pobrania”). Do wniosku ochotnik powinien dołączyć odpisy ukończenia szkół wyższych oraz inne dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.