Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do WOT
 
Nabór do zawodowej służby wojskowej w jednostkach
Wojsk Obrony Terytorialnej
 w korpusie oficerów i podoficerów

    W celu realizacji zapisów Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania Brygad Obrony Terytorialnej, planuje się uruchomienie procesu powoływania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Obecnie istnieje możliwość powoływania żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT w:

  • 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,

a ponadto:

  • 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 4 Warmińsko-Mazurska Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 3 batalionie Obrony Terytorialnej,
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej,
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej.

   Kandydaci deklarujący chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej we wskazanych jednostkach WOT mogą zgłaszać swój akces osobiście w siedzibie WKU w Łodzi lub telefonicznie. 

   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat i po przejściu wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

   Więcej informacji o naborze do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT można uzyskać w WKU w Łodzi tel. 261-444-321.

 

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej
 

Rozpoczęła się rekrutacja żołnierzy/osób do terytorialnej służby wojskowej w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W dniu 10 maja 2018r. pierwsi ochotnicy do „terytorialsów” zostali zapoznani z warunkami pełnienia służby oraz przeszli postępowanie rekrutacyjne.

 

Pierwsi kandydaci do 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.