Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do WOT
 
Nabór do zawodowej służby wojskowej w jednostkach
Wojsk Obrony Terytorialnej
 w korpusie oficerów i podoficerów

    W celu realizacji zapisów Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania Brygad Obrony Terytorialnej, planuje się uruchomienie procesu powoływania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Obecnie istnieje możliwość powoływania żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT w:

  • 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 4 Warmińsko-Mazurska Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,
  • 3 batalionie Obrony Terytorialnej,
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej,
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej.

   Kandydaci deklarujący chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej we wskazanych jednostkach WOT mogą zgłaszać swój akces osobiście w siedzibie WKU lub telefonicznie oraz powinni przesłać do WKU lub złożyć osobiście swój życiorys.

   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat i po przejściu wstępnej kwalifikacji prowadzonej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Powołanie do jednostek WOT będzie realizowane na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

   Więcej informacji o naborze do zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT można uzyskać w WKU w Łodzi tel. 261-444-321.