Strona Główna BIP Strona Główna
informacje
 

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych,
 będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego,
 jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000,
a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad
podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek
 zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.


Wszystkie osoby zainteresowane
Terytorialną Służbą Wojskową mogą uzyskać
szczegółowe informacje oraz zgłosić swój akces:

  • zgłaszając się osobiście do WKU w Łodzi: pokój nr 203
  • dzwoniąc pod nr telefonów: 261-444-298; 261-444-065
  • przesyłając:
na adres e-mail: wkulodz@ron.mil.pl
lub
pocztą na adres: WKU w Łodzi, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź