Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 ROKU

W dniu 21 września 2015r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1585), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 15 stycznia 2016r.
Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji, w niżej podanych terminach i miejscach:

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Wareckiej 41

od dnia 5 lutego do dnia 19 kwietnia 2016r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 ,
  od dnia 5 lutego do dnia 19 kwietnia 2016r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy ul. Żeromskiego 115,
  od dnia 1 marca do dnia 13 kwietnia 2016r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 12 lutego do dnia 22 kwietnia 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 12 lutego do dnia 22 kwietnia 2016r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

od dnia 7 marca do dnia 16 marca 2016r., w godz. 7.30 – 15.30,

 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11,

od dnia 1 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2016r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3,

od dnia 1 lutego do dnia 19 lutego 2016r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12,

od dnia 1 lutego do dnia 11 marca 2016r., w godz. 7.45 – 15.30,

 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16,

od dnia 5 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2016r.,tj. w dniach 5,8,11,18,19 kwietna
w godz. 8.00-15.00, oraz w dniach: 6,7,13 i 14 kwietnia w godz. 12.00-18.00,

 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21,

od dnia 7 marca do dnia 14 kwietnia 2016r., w godz. 12.00 – 18.00.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1997 r..

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 3. osoby urodzone w latach 1995 – 1996:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
  niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
  wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 września 2015r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
(Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1585)