Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

PROFESJONALIZACJA WOJSKA POLSKIEGO

 

Informacje ogólne znajdują się na stronie:

 

 www.profesjonalizacja.wp.mil.pl

 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej to proces jakościowej transformacji zasadniczych dziedzin funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, w tym modernizacja techniczna sprzętu, gwarantujący gotowość do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania misji wynikających ze zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych, na terenie kraju i poza jego granicami oraz zastąpienie służby obowiązkowej ochotniczą służbą zawodową (stałą i kontraktową)  - obejmujący dostosowanie stanu faktycznego do nowych wyzwań i zagrożeń oraz oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Profesjonalizacja pozwala na lepsze przygotowanie wojska do reagowania na aktualne i przewidywane zagrożenia militarne i niemilitarne.

 

W wojskowej Komendzie Uzupełnień zadania związane z profesjonalizacją SZ RP realizują:

 

 

  1. NARODOWE SIŁY REZERWOWE:

Pani Agnieszka BUCHELT

pokój nr 206, tel. 261-444-046

 

  1. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA:

Pani Cecylia GOLAŃSKA

pokój nr 203, tel. 261-444-361

 

  1. ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA:

Pani Joanna BRZEZIŃSKA

Pokój nr 202. tel. 261-444-321

 

  1. SŁUŻBA KANDYDACKA:

Pani Joanna BRZEZIŃSKA

Pokój nr 202, tel. 261-444-321

 

  1. ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY NSR:

Pani Lidia MUSZYŃSKA

Pokój nr 206, tel. 261-444-007

 

       6. TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA:

Pani Jolanta WILIŃSKA

Pokój nr 203, tel. 261-444-298

 

        7. LEGIA AKADEMICKA:

Pani Lidia MUSZYŃSKA

Pokój nr 206, tel. 261-444-007