Strona Główna BIP Strona Główna
JW Nr 4393 Leźnica Wielka
 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej

 

w każdy wtorek

 

o godz. 9:00 przeprowadza kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy NSR do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Uwaga !!!

W przypadku żołnierzy rezerwy po dobyciu służby przygotowawczej

i podpisaniu kontraktu NSR nie jest wymagane odbycie ćwiczeń rotacyjnych.

 

 

Miejsce stawiennictwa:

Jednostka Wojskowa Nr 4393 (biuro przepustek)

Osiedle 469

95-043 Leźnica Wielka

tel. 261 168 218, 261 168 204

 

Wymagania:

 • odbyta czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza);

 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

 • niekaralność sądowa;

 • sprawność fizyczna.

 

Kandydat powinien posiadać:

 • dowód osobisty, książeczkę wojskową;

 • życiorys / CV;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego;

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

 • dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej;

 • inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności);

 • ubiór sportowy, obuwie sportowe.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • rozmowa kwalifikacyjna;

 • analiza dokumentów personalnych;

 • sprawdzian z wychowania fizycznego: (mężczyźni: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10x10; kobiety: bieg na 1000 m, uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód, bieg zygzakiem „koperta”).