Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2015r.
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2015 ROKU

 

W dniu 6 listopada 2014r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1595), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 16 stycznia 2015r.
Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji, w niżej podanych terminach i miejscach:

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Bałuty – w lokalu przy ul. Wareckiej 41

od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź – Śródmieście – w lokalu przy ul. Wareckiej 41 , od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Górna - w lokalu przy ul. Żeromskiego 115,
  od dnia 2 lutego do dnia 31 marca 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Polesie - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 • miasto Łódź, dzielnica Łódź - Widzew - w lokalu przy ul. Obornickiej 11/13,

od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015r., w godz. 7.30 – 16.00,

 

 • powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9,

od dnia 9 marca do dnia 20 marca 2015r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy Al. Jana Pawła II nr 11,

od dnia 2 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2015r., w godz. 8.00 – 15.00,

 • powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. Sienkiewicza nr 3,

od dnia 7 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2015r., w godz. 9.00 – 15.00,

 • powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego 10/12,

od dnia 2 lutego do dnia 6 marca 2015r., w godz. 7.45 – 15.30,

 • powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16,

 od dnia 19 marca do dnia 01 kwietnia 2015r., 18-19 marca, 23-26 marca,
30 marca - 1 kwietnia w godz. 13.30 – 19.00 oraz w dniach:
20 i 27 marca w godz. 7.50-14.00,

 • powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21,

od dnia 16 marca do dnia 24 kwietnia 2015r., w godz. 12.00 – 18.00.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.,

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3. osoby urodzone w latach 1994 – 1995:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria,

 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
(Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1595)