Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W ŁODZI

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

   Telefon: 261-444-500

wejście od Alei Grzegorza Palki.

Parking samochodowy dostępny przy ul. Źródłowej 52.

 

KONTAKT MAILOWY:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy.

Prosimy o wypełnienie formularza:

  Podaj swoje imię i nazwisko

  Podaj swój adres zamieszkania

  Podaj swój adres email

  Temat wiadomości

Wiadomość:

 

W przypadku nieposiadania zainstalowanego zewnętrznego programu do obsługi poczty prosimy o wysyłanie korespondencji (układ formularza) na podany poniżej adres email

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

wkulodz@ron.mil.pl   

   
GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.30 oraz od 11.00 do 15.30; 
wtorek od godziny 9.00 do 10.30 oraz od 11.00 do 17.00.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

w Łodzi

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30

 

KONTAKT TELEFONICZNY

Stanowisko

Telefon

Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Wiesław JASKULSKI

261-444-510

Szef Wydziału -
Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Maciej KWIATKOWSKI

261-444-437

Szef Wydziału Rekrutacji
mjr Dominik PIETRASIK

261-444-484

Portier

261-444-450

Zawodowa Służba Wojskowa
p. Joanna BRZEZIŃSKA

261-444-321

261-444-062

Narodowe Siły Rezerwowe
p. Agnieszka BUCHELT
p. Jolanta WILIŃSKA

261-444-045

261-444-298

Służba Przygotowawcza
p. Cecylia GOLAŃSKA
p. Justyna BUDNIAK

261-444-046

261-444-047

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej

p. Jolanta WILIŃSKA
p.
Andrzej RUTKOWSKI

261-444-298

261-444-065

Rzecznik Prasowy Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Dominik PIETRASIK

261-444-484

504-403-393

Kancelaria - fax

261-444-424