Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W ŁODZI

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

   Telefon: 261-444-500

wejście od Alei Grzegorza Palki.

Parking samochodowy dostępny przy ul. Źródłowej 52.

 


 

KONTAKT MAILOWY:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy.

Prosimy o wypełnienie formularza:

  Podaj swoje imię i nazwisko*

  Podaj swój adres zamieszkania

  Podaj swój adres email

  Temat wiadomości

Wiadomość:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia wiadomości. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail wkulodz@ron.mil.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 261-444-510 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail wkulodz@ron.mil.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 261-444-044 lub pisemnie na adres Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź.

W przypadku nieposiadania zainstalowanego zewnętrznego programu do obsługi poczty prosimy o wysyłanie korespondencji (układ formularza) na podany poniżej adres email:

wkulodz@ron.mil.pl   

 


  

 
GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30; 
wtorek od godziny 9.00 do 17.00.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

w Łodzi

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30

 


 

KONTAKT TELEFONICZNY

Stanowisko

Telefon

Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Wiesław JASKULSKI

261-444-510

Szef Wydziału -
Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Maciej KWIATKOWSKI

261-444-437

Szef Wydziału Rekrutacji
mjr Dominik PIETRASIK

261-444-484

Portier

261-444-450

Zawodowa Służba Wojskowa
p. Joanna BRZEZIŃSKA

261-444-321

261-444-062

Narodowe Siły Rezerwowe
p. Agnieszka BUCHELT
p. Lidia MUSZYŃSKA

261-444-045

261-444-007

Służba Przygotowawcza
p. Cecylia GOLAŃSKA
p. Justyna BUDNIAK

261-444-046

261-444-047

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej

p. Jolanta WILIŃSKA
p.
Andrzej RUTKOWSKI

261-444-298

261-444-065

Rzecznik Prasowy Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Dominik PIETRASIK

261-444-484

504-403-393

 

Kancelaria - fax


Inspektor ochrony danych

 

261-444-424


261-444-044