Strona Główna BIP Strona Główna
Struktura organizacyjna
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:

  1. planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
  2. rekrutacji.

 Do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

  1. wojskowy komendant uzupełnień;
  2. zastępca wojskowego komendanta uzupełnień - szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
  3. szef wydziału rekrutacji.