Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 

 

 

Stanowisko

Telefon

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk Piotr STELMASZCZYK

261-444-510

Szef Wydziału -

Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr Maciej KWIATKOWSKI

261-444-437

Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Dominik PIETRASIK

261-444-484

Szef Sekcji Planowania

kpt. Michał WOŁK

261-444-493

Szef Sekcji Uzupełnień

261-444-342

Kierownik Sekcji Administrowania Rezerwami

Jerzy SULERZYCKI

261-444-063

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Henryk ŻEBIAŁOWICZ

261-444-331