Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1459).
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r. poz. 626).